Unitatea de procesare Montana Popa
"Calitate şi gust pe masa dumneavoastră!"

Fluxul tehnologic

În cazul S.C. Montana Popa S.R.L. fluxul tehnologic general de producere a preparatelor cuprinde urmatoarele etape:

  • aprovizionarea cu materie primă,
  • depozitarea materiei prime,
  • tranşarea,
  • pregătirea semi-fabricatelor,
  • fabricarea preparatelor din carne,
  • depozitarea produselor finite.

O importanţă deosebită o acordăm igienizării în toate fazele procesului tehnologic.

Pe fiecare fază a procesului tehnologic se efectuează un control de către inginerul tehnolog asupra materiilor prime, semifabricatelor, ingredientelor, cât şi asupra produselor finite rezultate.

Medicii veterinari oficiali asigura controlul sanitar veterinar si conformitatea cu cerintele sanitar - veterinare legale in vigoare.

Ca urmare a deţinerii propriei reţele de distribuţie a produselor la nivel local, S.C. Montana Popa S.R.L. a adoptat o interfaţă transparentă cu clienţii, reuşind în acest fel să cunoască foarte bine cererea manifestată pe piaţă (cererea efectivă) sub raport cantitativ şi calitativ.